Stavební práce

Stavební práce jsou doplňková aktivita k naší hlavní činnosti (železničnímu stavitelství).  Mezi stavební činnosti řadíme různé aktivity, od například úprav zámkové dlažby, až po plnohodnotné stavební činnosti.

Ukázky z praxe

Našich zpracovaných doplňkových stavebních činností